Hulp nodig?

Deltrian: vertrouwen en verantwoordelijkheid voorop.

Beter produceren en zich inzetten

Vandaag de dag moet een bedrijf dat waarden en overtuigingen koestert, deze niet alleen in zijn producten, maar ook in de manier waarop het produceert tot uitdrukking brengen.

Onze waarden

De waarden die door Deltrian worden uitgedragen

Voor ons zijn eerlijkheid, rechtvaardigheid en integriteit geen loze woorden. En we volgen bepaalde regels:

  • Bescherming van informatie, reputatie en activa van Deltrian

  • Behandeling van klanten, leveranciers en partners van Deltrian op een eerlijke manier

  • Eerbiediging van de regels van concurrentie, ethische normen, wetten en regelgeving

  • Transparantie betekent dat we openlijk, duidelijk en op tijd alle nuttige informatie over onze strategie, analyses en beslissingen communiceren. We zorgen ervoor dat iedereen de informatie heeft die hij nodig heeft om zijn werk effectief te doen en goede beslissingen te nemen.

Onze inzet

Een inzet voor mensenrechten en arbeidsrechten

We sluiten alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid en kinderarbeid uit.

Deltrian zet zich in voor de rechten van vrouwen en mannen bij de ontwikkeling van haar activiteiten - rechtstreeks of onrechtstreeks. We verwachten van onze leveranciers dat ze hetzelfde doen. We zorgen voor het welzijn van onze medewerkers door hen werkomstandigheden te bieden die in overeenstemming zijn met de wetgeving en een evenwicht tussen werk en privéleven mogelijk maken. We respecteren de beginselen van gelijke kansen en behandeling en werken nauw samen met aangepaste werkstructuren. We zorgen ervoor dat het werk vrijwillig wordt gedaan, in ruil voor een wettelijke vergoeding. Onze wil tot voortdurende verbetering stelt ons in staat om werkrelaties te bevorderen die gebaseerd zijn op wederzijds respect en vertrouwen.

Duurzame groei en lokale partnerschappen

We eisen kwaliteit, doen er alles aan om te verbeteren en bij te dragen aan duurzame ontwikkeling en ondersteunen lokale initiatieven.

We nemen maatregelen om vervuiling te voorkomen, onder meer door hernieuwbare energiebronnen te bevorderen en een duurzaam inkoopbeleid te voeren. We leggen ook de nadruk op onderzoek en ontwikkeling van steeds betere en milieuvriendelijkere producten.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Oppervlakte van de installatie van fotovoltaïsche panelen