ServicesWe innovate for your future.

DELTRIAN, ondersteunt ondernemingen bij hun technologische ontwikkeling...
volkomen volgens ons handelsmerk, namelijk: WE INNOVATE FOR YOUR FUTURE.

Filtratie

Al bijna 50 jaar specialiseert Deltrian zich in de productie van filters en in de ontwikkeling van filtratie-oplossingen. Dankzij haar ervaring is Deltrian vandaag expert in de controle van de luchtkwaliteit.

Health

Met zijn expertise op het gebied van luchtfiltratie stelt Deltrian zijn vaardigheden ten dienste van de strijd tegen de pandemie waarmee we worden geconfronteerd door de productie van maskers te lanceren.

Lighting

Als u geïnteresseerd bent in onze verlichtingsproducten, contacteer ons.

lighting@deltrian.com

Terugslaan, innoveren en ons aanpassen: de krachten van onze teams

In het licht van de coronapandemie waren we geschokt en verbaasd toen we hoorden dat onze ziekenhuizen, artsen, verpleegkundigen en burgers door hun voorraad zijn, terwijl de strijd om het virus in te dammen hard is en nog maar net begonnen is. Daarom hebben wij besloten om ons persoonlijk in te zetten om een concrete, snelle en duurzame oplossing te bieden voor de productie en de levering van hoogwaardige chirurgische maskers.

https://health.deltrian.com/nl/

50 Years of experience

Deltrian produceert sinds meer dan 50 jaar luchtfilters die de kwaliteit verbeteren van de lucht die wij inademen. Dankzij het werk en de toewijding van onze teams leveren wij onze klanten de beste filters. Onze luchtfilters zijn in staat om de kleinste deeltjes uit vervuilde lucht te filteren en zorgen voor schone lucht.

In onze sector willen we een toonaangevende speler zijn, verandering leiden, innoveren en natuurlijk groeien. In de eerste plaats willen we dit doel bereiken door verantwoorde keuzes te maken en beslissingen te nemen die niet alleen rekening houden met de gegevens van vandaag, maar ook met de mogelijke gevolgen voor de toekomst.

Voor meer info

Nieuws Onze actualiteit