TFM® er en kontrakt for tjenester foreslått av vårt firma for å sikre en nøkkelferdig luftkvalitet som er i tråd med prosessen din. Alternativene er basert på en kjerne av minimumstjenester som gjør det fleksibelt og kontinuerlig, avhengig av dine nåværende og fremtidige krav.

Kort sagt betyr TFM® å bygge opp effektive filtre, løpende tjenester tilpasset behov, klart definerte garantier i løpet av en tilpasset periode, og teknisk støtte fra et selskap med et bredt spekter av erfaringer innen sitt virkeområde.