Molekylaer Filtering Deltrian-løsninger for sunnere luft

Vi lever i en verden med konstant industrialisering som har sett luftforurensningen vokse i takt med menneskelig aktivitet og verdens befolkning.

Det finnes to typer forurensende stoffer i luften: partikulære og molekylære. De blir ført inn i kroppene våre med hvert pust vi trekker inn. De fleste partiklene forblir fanget i lungevevet vårt, i motsetning til de molekylene som passerer gjennom lungene og blodet, som til slutt fordeler dem gjennom hele kroppen vår.

Vi er alle ofre for luftforurensning, som har en negativ innvirkning på helsen vår, avhengig av eksponeringsnivået (som avhenger av miljø, vaner og yrkesaktivitet). Barn, eldre og personer som allerede lider av luftveis- og hjertesykdommer er mer utsatt for denne typen forurensningen.

For å hjelpe deg med å bekjempe luftforurensning effektivt, kan vi velge absorberende stoff(er) for hvert forurensende stoff eller blanding av forurensende stoffer som vil eliminere dem på den mest målrettede og effektive måten. Deltrian har også et bredt spekter av molekylære filtre som kan imøtekomme disse absorberende stoffene i ulike former (pulvere, sammensetninger eller pellets), noe som gjør at vi kan tilby deg den mest passende løsningen for hver av din type bruk.