GTS Deltrian-løsninger til «GTS»-bruksområder

Den viktigste rollen til en gassturbin er å produsere elektrisitet. Slike installasjoner trenger ikke mye infrastruktur eller konstruksjon.

I løpet av noen måneder kan en stasjon installeres i nærheten av stedet der energien skal brukes. Derfor kan slike gassturbinmotorer lokaliseres i ørken, offshore eller i arktiske regioner. Likevel har de svært varierte miljøene en viktig ulempe: forurensningene i uteluft kan til slutt føre til erosjon eller tilstopping av motorens indre deler.

Derfor har Deltrian et stort utvalg av filtre som effektivt kan samle luftbårne atmosfæriske forurensninger og sikre brukerne et lønnsomt og bærekraftig arbeid på utstyret deres.