Biofarma Deltrian-løsninger på «BIO-PHARMA» -applikasjone

Produksjonsprosessen for farmasøytiske, biofarmasøytiske og medisinske produkter er definert av en rekke retningslinjer fra Verdens helseorganisasjon (WHO), og omhandler god produksjonspraksis (Good Manufacturing Practices – GMP).

GMP-ene innebærer en permanent kontroll over kontaminering av produkter under produksjons- og kondisjonerings-/emballasjeprosessen.

Dermed anbefaler Deltrian filterprodukter som du effektivt kan bekjempe ekstern kontaminasjon med. Disse produktene gir brukerne en garanti på renset luft i produksjonsrommene og samsvarer dermed perfekt med det kvalitative aspektet til deres sektor.