Våre Logistikkanlegg

Målet med logistikkavdelingen er å sikre tilgjengeligheten til våre produkter. Vi passer godt på å transportere alt til våre kunder på den mest effektive og bærekraftige måten

Med en kundeportefølje på nesten 10 000 selskaper er det en komplisert prosess som krever disiplin og sømløs planlegging.

Logistikk er en viktig del av hvert trinn i forsyningskjeden: fra lossing av råvarer på fabrikkene våre til den endelige produktleveransen til våre kunders fasiliteter. Dette krever et betydelig grad av fleksibilitet og enorm organisering i en verden i konstant endring