Cleanroom De oplossing van Deltrian voor "CLEANROOM"-toepassingen

 

Een cleanroom is een vertrek of een reeks vertrekken waarin de concentratie van deeltjes wordt beheerst om zo de introductie, de ontwikkeling en het binnenhouden van deeltjes te minimaliseren, meestal in het kader van specifieke industriële of onderzoeksdoeleinden.

Parameters zoals temperatuur, vochtigheid en relatieve druk worden eveneens op een welbepaald niveau gehouden. Cleanrooms worden gebruikt in domeinen die gevoelig zijn voor omgevingscontaminaties:

• de biotechnologie
• de voedingsmiddelenindustrie
• de constructie van ruimtetuigen
• de constructie van optiek of micromechanismen
• in operatieblokken of bacteriologielokalen

Binnen deze domeinen hebben de voorwerpen en substanties waarmee wordt gewerkt een omvang die wordt uitgedrukt in micrometer of nanometer. De lucht die binnenkomt in de cleanroom kan worden gefilterd volgens verschillende niveaus in functie van de omvang van de ongewenste deeltjes: van stof tot elementen die 30 maal kleiner zijn dan een menselijke cel. Om een vroegtijdige verzadiging van de filters te beperken, wordt de lucht aangezogen op een laag punt van de zaal, wordt ze gefilterd in een CTA en vervolgens weer teruggestuurd via een hoog punt in de zaal. Met deze techniek kan het totale luchtvolume van de zaal tot 60 keer per uur ververst worden.

We onderscheiden 2 soorten kamers :

• Kamers met een overdruk in vergelijking met de atmosferische druk, om het binnendringen van vervuilende deeltjes in de kamer te vermijden.
• Kamers met een onderdruk in vergelijking met de atmosferische druk, om het buitenstromen van vervuilende deeltjes te vermijden. In dit geval wordt de opgezogen vervuilde lucht door een absoluutfilter gestuurd, alvorens ze wordt geëvacueerd naar buiten.

Hiertoe beschikt Deltrian over een team van experts en een hele waaier aan absoluutfilters en filterkasten die u in staat kunnen stellen om uw cleanrooms in overeenstemming te brengen met de normen die gelden binnen uw activiteitensector.